Burmistrz zeszedł na niziny – część 2

Już myślałem, że jednak to nieprawda, a jednak.

Na stronie Mirska znalazłem informacje:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Miejską Gminy Mirsk uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mirsk do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Mirsk na lata 2016-2023”, zostały podjęte prace dotyczące planowanych działań rewitalizacyjnych w postaci konkretnych projektów realizowanych zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne.
Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem  koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020.

Czyli ta cała ankieta, o której pisałem wcześniej http://mirsk.eu/burmistrz-zeszedl-na-niziny/  to jedna wielka ściema.

Potrzebna on Panu jest jak pięść do nosa gdyż w rzeczonym dokumencie czytamy:

” Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy
rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”

http://mirsk.pl/images/article/file/szczeg%C3%B3%C5%82y.pdf

Tak Panie Burmistrzu, ze stanu kryzysowego na obszarze zdegradowanym to nas Pan raczej nie wyprowadzi. A świadczą o tym 2 kadencje, które Pan rządził naszą Gminą.
Bo jak inaczej nie nazwać ucieczkę z Gminy 700 mieszkańców, bezrobocie, żadnego zakładu w okolicy zdolnego zatrudnić więcej niż 50 osób itp. Same Sukcesy…. ;(
I jeszcze wciska nam Pan jakąś ankietę …. zastanówmy się po co?
Odpowiedź jest bardzo prosta…. nie ma Pan własnych pomysłów co dalej – ale żeby wyciągnąć jakieś pieniądze musi Pan mieć podkładkę czyli stado papierów potrzebnych do kolejnego zadłużania Gminy Mirsk i nas.
Bo my już wiemy, że EU nie daje pieniędzy za frajer tylko trzeba wziąć pożyczkę/kredyt itp. ale bez biurokracji nie może się to odbyć.
Skoro chce Pan tak prowadzić dialog – mam prosty pomysł: niech pan Burmistrz upubliczni wszystkie umowy zawarte przez Gminę na przestrzeni  8 lat i niech pan je opublikuje w BiP.

Niech każda sesja rady Gminy Mirsk będzie nagrywna na video i wrzucana do internetu – niech obywatele zobaczą za co płacą radnym.
Starczy panu odwagi Panie Burmistrzu – wątpię.

Dawid i Goliat