Odnowa

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mirsk ODNOWA jest inicjatywą osób pragnących zmienić Naszą Gminę.

Mamy różne poglądy, jednak dla dobra lokalnej społeczności potrafimy działać ponad podziałami.

Prezesem stowarzyszenia jest Karol Wilk.

Inicjatywy ODNOWY realizowane w ostatnim roku:

  • jawność życia publicznego tj. nagrywanie sesji i głosowań Rady Miejskiej Gminy Mirsk (dostępne na kanale YouTube ODNOWY),
  • likwidacja Straży Miejskiej jako służby nieefektywnej i drogiej,
  • z zaoszczędzonych po likwidacji środków dofinansowanie Policji (dodatkowe patrole w określonym czasie, doposażenie sprzętowe), wsparcie Straży Pożarnej, powołanie koordynatora ds. sportu, aktywizacja młodzieży oraz oferta dla emerytów i rencistów,
  • uregulowanie zasad publikacji w „Wieściach Mirska” tak aby każdy mieszkaniec mógł być współtwórcą zamieszczanych tam treści,
  • wraz ze stowarzyszeniem ZAKWISIE – dialog z kopalnią PRI BAZALT; ustanowiliśmy społecznych inspektorów mogących kontrolować przywożone do Rębiszowa odpady.

Zależy Ci na pozytywnych zmianach w gminie Mirsk? –
zapraszamy do współpracy!

Obserwuj nasz profil na
Facebooku
Twitterze
Youtube

Razem możemy więcej! 🙂

Kontakt: [email protected] , 693263266