Żużli smród

uwarunkowaniach la przedsięwzięcia polegającego na: przerabianiu kruszywa sztucznego z żużla pocynkowego o nazwie handlowej: Kruszywo hutnicze – RYMED tj. odpadu o kodzie 10 05 01 do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg, na działce 199/3 obręb Proszowa…uwarunkowaniach dla …

czytaj dalej

Rynek

Nie udało mi się znaleźć zestawienia restauracji w Mirsku, podaję więc przykładowe dane dotyczące okolicznych wiosek: Gajówka 1 restauracja, Orłowice 2 restauracje, Proszowa 2 restauracja, Rębiszów 9 restauracji, Świeradów…

czytaj dalej