Planowanie strategiczne vs Planowanie urzędnicze

Miasta i Gminy Mirsk współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013) – http://www.komunikaty.pl/komunikaty … wracając do meritum: przecież już informatyzowaliśmy urząd Miasta (Mirsk: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz …

czytaj dalej

Żużli smród

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk i Sołectwa Rębiszów, Proszowa, Przecznica. … Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości oraz podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: bip.mirsk.pl oraz …

czytaj dalej