„…na krew i prochy przodków naszych…” cd

Pora uzupełnić informacje na temat likwidowania grobów na mirskich cmentarzach komunalnych. Po ponad miesięcznych oczekiwaniach (wysłano pocztą 24 lutego, wbrew dacie w nagłówku; w sumie z budynku poczty na ulicę Betleja jest kilka kroków – trzeba było wysyłać listem poleconym?) otrzymałem odpowiedź pierwsze zapytanie.

Treść powinna zainteresować osoby, których groby bliskich znajdują się na liście do likwidacji:

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22.01.2016 roku w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej cmentarza komunalnego , Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku – jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk – informuje co następuje :
Opłaty związane z korzystaniem z kaplicy cmentarnej i jednorazowym wjazdem na cmentarz zostały ustalone Zarządzeniem nr 87/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mirsku z dnia 01.07.2014 r.
Zgodnie z Ustawą o cmentarzach  i  chowaniu     zmarłych (Dz. U. z 1959 r. Nr 11 poz. 62 z późniejszymi zmianami) grób może być użyty do ponownego chowania po upływie 20 lat.
W związku z tym przepisem w regulaminie cmentarza wpisany jest zapis o
20-letnim okresie odpłatności za miejsce grzebalne.
Po tym terminie nieopłacone miejsce pochówku można przekazać komu innemu.
Osoby   zainteresowane   dalszym  utrzymaniem   miejsca  pamięci   powinny  przed upływem w/w terminu   zgłosić się do zarządcy cmentarza, wyrazić wolę dalszego posiadania grobu przez wniesienie stosownej opłaty na następne 20 lat.
Odnowienie, o którym mowa powyżej może być dokonywane za każdym razem gdy mija termin 20 letni okres czasu.
Ustawa nie nakłada żadnych obowiązków w zakresie danych umieszczanych na nagrobku , zarówno w przypadku likwidacji grobu   jak i przekazania miejsca do dyspozycji komu innemu.
Niezależnie od powyższego wzbroniona  jest likwidacja grobów mających wartość pamiątek historycznych.
W oparciu o wyżej powołane przepisy   prawa    oraz stosownie do Zarządzenia nr 14/2014 Dyrektora   ZGKiM w Mirsku z dnia 09.12.2014 roku w sprawie ustalenia procedury likwidacji grobów   administrator cmentarza podejmuje następujące działania zmierzające do likwidacji miejsc pochówku

  1. typowanie grobów do likwidacji / z powodu braku opłat /,
  2. sporządzenie listy grobów do likwidacji,
  3. oznakowanie grobów tabliczką ostrzegawczą: „grób do likwidacji”,
  4. wywieszenie listy grobów do likwidacji na tablicę ogłoszeń oraz umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Miasta na okres 4 miesięcy.
  5. weryfikacja wywieszonej listy po w/w okresie,
  6. fotografowane grobów wytypowanych nie zweryfikowanych na liście likwidacji z przyklejoną tabliczką: „grób do likwidacji”.

Procedurę likwidacji grobu zamyka zabranie krzyża, tablicy, nagrobka i ich składowane na terenie Zakładu.
Miejsce pochówku zostaje wyrównane i przeznaczone do ponownego wykorzystania jako grób z pogłębieniem i oznaczeniem w ewidencji jako kwatera wolna. Elementy nagrobków przechowuje się na terenie Zakładu przez okres 3 m-cy. Na okoliczność powyższego spisany zostaje protokół.
Pragniemy zaznaczyć, iż stosując z obowiązku opisane powyżej procedury mamy zawsze baczenie na zachowanie należnego szacunku dla miejsca pochówku oraz woli osób najbliższych związanej z pamięcią i kultem osoby zmarłej.

Niestety, odpowiedzi na drugie pytanie nie ma. Zostanie ono zadane ponownie, ponownie na piśmie. Liczę, że tym razem dyr. Adamczyk udzieli odpowiedzi nieco szybciej.

Odpowiedź jest istotna ze względu na charakter opłaty, której pobieranie ma miejsce. Przypominam głośną sprawę zawyżonych opłat za wydawanie Kart Pojazdu. Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie wyrok nakazujący obniżenie opłat z 500 do 75 zł uzasadnił następująco:

” (…)przy ustalaniu wysokości opłat za kartę pojazdu uwzględnia nie tylko wysokość kosztów związanych z drukiem i dystrybucją kart, lecz także koszty pokrycia wydatków przeznaczonych na potrzeby związane z ewentualną utylizacją pojazdu. Rozporządzenie jest więc niezgodne z Konstytucją, która nakazuje wydawanie rozporządzeń w celu wykonania ustaw i wyklucza przejmowanie przez organ wydający rozporządzenie uprawnień ustawodawcy. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że rozporządzenie może być wydane wyłącznie na podstawie wyraźnego, szczegółowego upoważnienia ustawy, w granicach tego upoważnienia i w celu wykonania ustawy. Ustanowiona w kwestionowanym przepisie opłata stanowi – ze względu na niewspółmierność do rzeczywistych kosztów druku i dystrybucji kart pojazdów – rodzaj daniny publicznej. Zdaniem Trybunału tego rodzaju danina może być nałożona wyłącznie w drodze ustawy nie zaś przez rozporządzenie.”

Zapytanie dotyczyło kosztów obsługi wjazdów na teren cmentarzy. Odpowiedź w terminie miesiąca przekraczała możliwości urzędników ZGKiM.

Opłaty te i tak w końcu spadają na nas w postaci powiększonych opłat za usługi dla firm pogrzebowych.

Na jakiej podstawie burmistrz ustalił kwotę 50 złotych + VAT? Dlaczego nie 5 zł? Dlaczego nie 500 lub 5 tysięcy?

Proszę Czytelników o sugestie, jakie inne opłaty są także w ten sposób, „na oko” ustalone przez burmistrza lub urzędników.

Czas zapytać o podstawy, na których są one wyliczane.

jeden komentarz dla “„…na krew i prochy przodków naszych…” cd”

  1. Zastanawiam się dlaczego i na jakiej podstawie prawnej podniesiono opłaty za miejsce na cmentarzu aż o 100 % ? Nie każdy oprócz pensji, emerytury dostaje dietę radnego. Jak mają wygospodarować tak wysoka opłatę samotni ludzie, których bliscy odeszli. Dlaczego tak beztrosko podnosimy opłaty, a tak ciężko obniżamy np diety radnych? Może idąc śladem naszych polityków rozpiszmy referendum, wtedy włodarze dowiedzą się na ile ludzi stać. Przez tyle lat opłata wynosiła 200 zł i o likwidacji grobów nikt nie słyszał. Co za czasy nastały, ach życie……….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *