Nie mogę Ci więcej dać

Nie mogę Ci więcej dać… czyli maksymalna pensja dla Burmistrza A. Jasińskiego

Takimi słowami zdaje się przemawiać Rada Miejska Gminy Mirsk przy podejmowaniu uchwały o wynagrodzeniu Burmistrza.

Rada Miejska Gminy Mirsk na wniosek Przewodniczącej Rady Pani Małgorzaty Myślickiej-Łoś jednogłośnie, bez żadnej dyskusji przyjęła projekt uchwały w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk od dnia 1 lipca 2018 r.

Zmiana wynagrodzenia związana jest z ogólnopolskimi obniżkami wynagrodzeń samorządowców.

UCHWAŁA NR XLV/403/18

Obniżone wynagrodzenie ma wynosić:

10 180 zł

Jest także uzasadnienie dla tej kwoty.

Uzasadnienie do Uchwały XLV/403/18

Uzasadnienie to zawiera jedynie przepisy prawne regulujące na jakiej podstawie pensja może być tak wysoka. Podaje nawet jaka może być najwyższa w gminie do 15 tys. mieszkańców. Dlaczego aż tak wysoka – tego w uzasadnieniu niestety nie ma.

Uchwała ta jest bardzo ciekawa z kilku powodów. Pensja Burmistrza uległa obniżeniu, zatem od roku 2014 Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk pobierał pensję wyższą niż przewiduje obecnie wprowadzony limit. Jak widać naszą gminę było na to stać.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Rada spełniła swój obowiązek wynikający z nowego prawa i dzięki temu w gminnej kasie pozostaną większe środki.

Gdyby dotychczasową pensję po prostu obniżono wynosiłaby ona 9190 zł. Jednak projekt uchwały założył podwyższenie (tak, tak – podwyższenie… zatem to uchwała obniżająco-podwyższająca…) burmistrzowi dodatku specjalnego do maksymalnego poziomu (tj. z 1650 do 2640 zł).
Finalnie pensja naszego włodarza spadła jedynie o 750 zł.

Analiza przepisów rozporządzenia pokazuje jednoznacznie – pensja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk została obniżona do maksymalnego limitu określonego w nowym prawie.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie można było przyznać mu ani złotówki więcej…

Pensja maksymalna jeżeli jest przewidziana prawem to może być przyznana, jednak pojawia się zasadnicze pytanie:

za jakie zasługi Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk otrzymuje tak wysoką pensję?

Projekt uchwały nie zawiera żadnego uzasadnienia, obecni na sali radni nie zabrali głosu w tej sprawie, nie było dyskusji, pytań. Być może przed sesją, w kuluarach toczyły się rozmowy i radni z jakiś przyczyn uznali, że nasz Burmistrz powinien otrzymywać maksymalną z możliwych pensji.

Mieszkańcy naszej gminy mają prawo znać przyczyny podjęcia takiej decyzji.

Nie twierdzę, że maksymalna pensja dla Burmistrza to coś złego czy niestosownego w takiej gminie jaka nasza. Wprost przeciwnie – za podmiotowe traktowanie mieszkańców, wsłuchiwanie się w ich głos, za rozwój gminy, tworzenie nowych miejsc pracy, ułatwienia dla przedsiębiorców itd. obecny i każdy kolejny włodarz naszej gminy powinien otrzymywać odpowiednio wysoką, nawet maksymalną pensję. Wydatkowanie tak znacznych środków (10 180 zł miesięcznie) wymaga jednak jakiegoś uzasadnienia…

Dzięki nagraniu sesji mogliśmy zauważyć, że takiego oficjalnego uzasadnienia nie było.

Nagranie sesji z głosowaniem uchwały

Przeszło jednogłośnie.

Wyborcy mogą spytać swoich radnych co obecny burmistrz robi tak doskonale, by dać mu najwyższą możliwą pensję w Polsce (dla burmistrzów gmin do 15 tys. mieszkańców), gdyż inni burmistrzowie mogą co najwyżej mieć tyle samo.

W związku z tym w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mirsk – ODNOWA zwracam się do Przewodniczącej Rady Pani Małgorzaty Myślickiej-Łoś, Sekretarza Gminy oraz samego Burmistrza z prośbą o uzasadnienie przyznania Burmistrzowi Gminy Mirsk maksymalnej z możliwych pensji.

Karol Wilk

 

jeden komentarz dla “Nie mogę Ci więcej dać”

  1. Widocznie Pan Burmistrz jest dobrym Bankowcem , bo ta dziedzina jest ostatnio bardzo wysoko ceniona :/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *