Żużli smród

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości oraz podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: bip.mirsk.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk i Sołectwa…Mirsk wydaje na …

czytaj dalej

Stoi na stacji lokomotywa

Jaki jest pomysł Pana Michalaka z Urzędu Marszałkowskiego na ustawę smogową dla takich Gmin jak Mirsk. To są realne problemy mieszkańca Gminy Mirsk – BRAK PRACY….Przypominam, że roczny budżet inwestycyjny Gminy Mirsk to około 300 tys zł. Tak więc …

czytaj dalej

„…na krew i prochy przodków naszych…”

Jest za to nowa lista grobów do likwidacji: http://mirsk.pl/images/article/file/Groby%20-%2013_01_2016.pdf     Apel do mieszkańców gminy Mirsk. Proszę o pomoc w temacie niszczenia grobów na cmentarzach gminy Mirsk….Apeluję do mieszkańców Gminy Mirsk, aby po zapoznaniu się z tą …

czytaj dalej

Mirszczanin kandyduje do sejmiku

Gminę Mirsk w ciągu niecałych 8 lat opuściło ok 10% młodych ludzi. Raport „Strategia Rozwoju Sudety 2030” pokazuje nam skalę tego problemu….Jako mieszkaniec gminy Mirsk dostrzegam fakt, że rejon Gór Izerskich został pozostawiony sam sobie. Brak miejsc pracy, infrastruktury, usług …

czytaj dalej

Sesja z dnia 7.02.2019

Poruszanie przez radnych haseł, że zobaczy się za 2-3 lata jest dla mnie niedopuszczalne – to są pieniądze mieszkańców Gminy Mirsk. Pani Radna poruszyła, że urzędnik wymaga asysty nie wymieniła przy jakich działaniach https://youtu.be/zJGLm4HMn8I?…Najważniejsza rzecz można oglądać sesję rady …

czytaj dalej

Interpelacja poselska w sprawie Giebułtowa

W listopadzie 2015 odbyła się w Giebułtowie Sesja wyjazdowa Rady Miasta i Gminy Mirsk, z udziałem Burmistrza, WIOŚ, przedstawiciela Starostwa, Syndyka masy upadłościowej, prasy, społeczeństwa Giebułtowa. Syndyk masy upadłościowej p….Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk wydał w 2014 r. decyzję …

czytaj dalej