Co było, a nie jest… 19

Ulica Kościuszki, wczesne lata 70-te. Jak widać zniknęła Młynówka, a nie ma jeszcze bloku Pl. Wolności (z apteką), Młynówkę zakryto w 1971 roku, blok zaś powstał w latach 70-tych


W tym ujęciu rynku wykorzystałem jedną z najstarszych widokówek w moim zbiorze – datowaną na 5.12.1900 roku, a więc z XIX wieku. Jest to wschodnia pierzeja rynku, która straciła jedną kamienicę. Pięknie widać, jak można odbudować brakujący budynek w takiej formie, aby zachować styl i podobieństwo do dawnych zabudowań.


Kontynuacja tematu brakujących kamieniczek. Temat o tyle na czasie, że krążą słuchy, iż ostatnia z pozostałych kamieniczek po lewej stronie, od rynku, na ulicy Kościelnej, jest skazana na wyburzenie. Szkoda, albowiem ma ona ciekawą historię. Był to bowiem dom zakonny Sióstr Boromeuszek. Siostry zakonne mieszkały w nim od 2 marca 1895 do 1912 roku, kiedy to przeniosły się do nowo wybudowanego domu, który obecnie jest Domem Pomocy Społecznej. Siostry Boromeuszki pracowały w nim do 1972 roku.

Dziękuję Szymonowi Wrzesińskiemu za udostępnioną fotografię z 1984 roku.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *