I Izerskie Forum Suwerenności Żywnościowej w Kopańcu

W dniach 2 i 3 marca 2019 w „Dolinie Harmonii” w Kopańcu w Górach Izerskich odbędzie się lokalne forum suwerenności żywnościowej.
Podczas dwudniowego wydarzenia spotkają się osoby z okolicy Gór Izerskich żywo zaangażowane w działania na rzecz suwerenności żywnościowej: rolnicy i rolniczki, miejscowi działacze, aktywiści, lokalni politycy, przedstawiciele instytucji kulturalnych, konsumenci.

W programie przewidziana jest wymiana doświadczeń w prowadzeniu lokalnej działalności rolniczej, w tym sprzedaży bezpośredniej, wymiana nasion, prezentacje na temat suwerenności żywnościowej i agroekologii i oczywiście wiele nieformalnych rozmów i czas na celebrację. Wydarzenie organizują lokalne środowiska skupione wokół Paczki Izerskiej, Fundacji Harmonia Kultury, Targu w Siedlęcinie i wiele innych. Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału!

Głównym celem naszego wydarzenia jest stworzenie lokalnej platformy współpracy na rzecz suwerenności żywnościowej.

Natomiast założenia szczegółowe wydarzenia to :

 • zmapowanie i zaprezentowanie lokalnych gospodarstw produkujących ekologiczną żywność na sprzedaż
 • poznanie się, integracja, sieciowanie, nawiązanie współpracy na rzecz realizacji zasad suwerenności żywnościowej,
 • stworzenie bezpośrednich łańcuchów sprzedaży i wzmocnienie relacji na linii rolnik-konsument
 • omówienie sprawdzonych modeli alternatywnych sposobów dystrybucji żywności, wymiana wiedzy i doświadczenia,
 • wspólna dyskusja nad lokalnymi problemami związanymi z wytwarzaniem i dostępem do życiodajnej żywności,
 • wymiana nasion plus stworzenie konceptu Lokalnego Kręgu Nasiennego (Lokalnego Banku Nasion),
 • włączenie lokalnego ruchu w globalny ruch suwerenności żywnościowej.

Działamy pod patronatem Nyeleni Polska.

Program I Izerskiego Forum Suwerenności Żywnościowej

Sobota, 2 marca 2019

 • 09.00-09.50 Jadło z natury: alternatywy żywieniowe wokół nas – otwarty spacer ze szkoleniem (chodzimy wokół gospodarstwa – można włączyć się w każdej chwili) Krzysztof Kalemba
 • 09.00-10.00 Przyjazd, rejestracja uczestników
 • 10.00-11.15 Powitanie, krąg zapoznawczy
 • Przerwa
 • 11.45-12.15 Suwerenność żywnościowa lokalnie i globalnie –
  Marta Łukowska (Nyeleni Polska)
 • 12.20-12.40 Agroekologia jako suwerenność żywnościowa w praktyce – Agnieszka Makowska (KŻZ, EUL, Nyeleni)
 • 12.10-12.25 Jak się (nie) edukuje rolników ekologicznych w Polsce
  – Agnieszka Makowska
 • 12.30-12.50 Sprzedaż bezpośrednia-praktyka lokalnych rynków –
  Wojciech Mejor (Kooperatywa Dobrze, Nyeleni Polska)
 • 12.55-13.15 RWS-y w Europie i Polsce- stan na dziś i plany, potrzeby na przyszłość – Monika Onyszkiewicz (Fundacja EkoRozwoju)
 • 13.20-13.30 O Koalicji Żywa Ziemia słów kilka Agnieszka Makowska
 • 13.30-14.30 Obiad
 • 14.30-15.00 Sytuacja lokalna (Targ Rolny w Siedlęcinie, Paczka Izerska, Kooperatywa Spożywcza JG) Renata Korn, Paweł Sieczko
 • 15.05-16.05 Prezentacje lokalnych gospodarstw – Rolnicy
 • 16.30-16.50 Prezentacja lokalnej inicjatywy – Leśna Szkółka i projekt 'Korzenie’ w Kopańcu” – Maciej Muskat
 • Przerwa
 • 17.15-17.45 Inspiracje z Czech. Zrównoważony rozwój edukacji na rzecz solidarnego systemu żywnościowego – Erasmus +, Ogrody społecznościowe , sieciowanie RWS-ów – Jana Koźnarova –
  koordynator RWS-ów w Czechach , menadżer projektu Solid Base https://urgenci.net/solid-base/
 • 17.50-18.10 Czy potrzebna nam Suwerenność Żywnościowa? – czyli o zjawiskach, trendach, jakości i bezpieczeństwie produktów na rynku spożywczym – Marzena i Marcin Galiccy, FoodRentgen
 • 18.10-19.00 Podsumowanie pierwszego dnia forum – dyskusja 19.00-19.30 Wspólny śpiew z Lokalną Grupą Wokalną
 • 19.30-20.00 Kolacja

Niedziela , 3 marca 2019

 • 8.00-9.00 Poranne morsowanie dla ochotników 🙂 Wodospad Kropelka – Marcin Weigel
 • 8.00 – 9.30 Śniadanie
 • 9.30-9.50 Nasiona – dobro wspólne czy własność korporacji ? –
  Marta Łukowska
 • 09.55-10.30 Nasiona i bioróżnorodność: działania lokalne i globalne /sytuacja prawna a praktyczna/ Sonia Priwiezencew (Fundacja Agrinatura)Przerwa
 • 11.00-11.15 Dawne odmiany roślin i ich reintrodukcja
  nagranie video – InHort
 • 11.20- 11.50 Dawne odmiany i sady tradycyjne –doświadczenie i bieżące projekty Społecznego Instytutu Ekologicznego i Fundacji AgriNatura – Tomasz Włoszczowski (Społeczny Instytut Ekologiczny)
 • 11.55- 12.25 Dlaczego permakultura ? Marta Łukowska
 • 12.30-12.45 Grzyby – potrawa czy lek ? – Jolanta Radomska , grzyboznawca
 • Przerwa
 • 13.05-13.20 Miejskie ogrodnictwo a suwerenność żywnościowa.
  Monika Onyszkiewicz (Fundacja EkoRozwoju)
 • 13.20-13.35 Kultura Pola, czyli koncepcja współpracy w oparciu o model RWS i pieniądz równoległy – Mateusz Wolniak
 • 13.40-14.30 – Podsumowanie całego forum, pytania do prowadzących
 • 14.30-15.30 Obiad
 • 15.30-16.30 Mini warsztat – elementarz zbieracza nasion , trening w pozyskiwaniu nasion – Nicolaas Stouten (ekologiczny rolnik z Przecznicy)

 

Uwaga !
Wydarzenie nie jest finansowane z żadnego projektu.
Posiłki w trakcie forum są odpłatne.
Nieodpłatny będzie drobny poczęstunek, kawa oraz herbata.

Swój udział w wydarzeniu potwierdź w formularzu zgłoszeniowym.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRpS8jhtk3NJUCAUdA45KeeDd0LQG0oP0qtDBzRh0Q8ThFsg/viewform

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *