Specjalna Strefa Ekonomiczna w pytaniach i odpowiedziach

Zapytanie do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

W związku z budową strefy ekonomicznej proszę o udzielenie informacji:

  1. Jaki rodzaj działalności będzie prowadzonej w strefie
  2. Czy prowadzone były lub będą badania na temat potencjału zatrudnienia w strefie.
  3. Czy wśród mieszkańców prowadzono ankiety dotyczące zagrożeń takich jak np: hałas, szkodliwe związki, transport itp. Jeśli tak proszę o przesłanie ich.
  4. Czy mieszkańcy okolic strefy będą informowani na bieżąco jakie firmy oraz z jakich obszarów są zainteresowani inwestowaniem w strefie. Jeśli tak to proszę o informację w jaki sposób ma się to odbywać.
  5. Czy uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia działalność uciążliwą dla środowiska w strefie.
  6. Jak ma odbywać się ruch kołowy w strefie skoro na drodze do oczyszczalni ścieków nie ma możliwości technicznych mijania się dwóch aut ciężarowych ze względu na zbyt małą szerokość drogi.
  7. Jakich wpływów spodziewa się Gmina Mirsk w najbliższych 5 – 10 latach uwzględniając inwestycje w strefę.
  8. Proszę o podanie CAPEX, i OPEX a także ROI dla inwestycji w strefie uwzględniając ulgi podatkowe dla firm w strefie.
  9. Jak strefa wpłynie na lokalne firmy działające w Gminie Mirsk czy planuje się wprowadzeniem takich samych ulg podatkowych jak dla firm działających w strefie.
  10. Czy Gmina Mirsk posiada osoby władające płynnie językiem angielskim, które będą obsługiwać przyszłych inwestorów w strefie?.

Proszę o odpowiedź za pomocą portalu obywatel.gov.pl

Z wyrazami szacunku

Daniel Wasyliszyn

Szanowny Panie,
W załączeniu przesyłam skan pisma w odpowiedzi na złożone w dniu 11.02.2019r. zapytanie do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na temat strefy ekonomicznej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku.
Z poważaniem
Tadeusz Nowik

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA NA TEMAT STREFY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *