Jak (nie)płacić za zajęcia pasa drogowego (cd)

Sprawa wcześniej poruszana na tej stronie link stanęła jako zapytanie do burmistrza na X Sesji Rady Miasta. Odpowiedzią burmistrza jest – MOŻNA NIE PŁACIĆ, gdy się z burmistrzem dogada! Burmistrz określa, czy opłaty za zajęcie pasa będą pobierane, czy też nie! Szkoda jedynie, że nie podał kryteriów tak łaskawych zwolnień. Zastrzeżeń do określenia okresu, przez jaki pas drogowy przy Zdrojowej 9A był zajmowany, nie było w wypowiedzi burmistrza żadnych. Wbrew sugestiom burmistrza rusztowanie przeszkadzało mieszkańcom ul. Zdrojowej 9 w dostępie do budynku, także w ten sposób, że przez pół roku mieszkańcy musieli przeciskać się między rusztowaniem a parkującymi samochodami. Sprawa jest o tyle ciekawa, zwłaszcza dla wszystkich, którzy mieli do czynienia z egzekwowaniem tych opłat w naszym urzędzie, że wskazuje na wielką uznaniowość przy opłatach. Wśród dokumentów, przekazanych po zapytaniu o kwoty zapłacone za zajęcie pasa, nie było żadnego, który dotyczyłby takiego umorzenia. Na pewno do tej sprawy jeszcze wrócimy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *