LUBOMED – mirska przychodnia

 

 

Przychodnia LUBOMED działa na terenie Gminy Mirsk od marca 2012 .

Od momentu uruchomienia naszej filii w Mirsku, przy ul. Betleja 24 – codziennie, nieprzerwanie od 6 lat – przyjmujemy dziesiątki pacjentów, realizujemy wizyty domowe lekarskie i pielęgniarskie, patronaże.

W związku ze wzrostem liczby pacjentów, powierzchnia i ilość aktualnie zajmowanych gabinetów lekarskich nie jest już wystarczająca i wstrzymuje rozwój naszej działalności oraz nie pozwala wprowadzać nowych usług.

Przychodnia LUBOMED od początku swojej działalności w Lubomierzu, Pasieczniku i Pławnej, tj. od kwietnia 2010 r stawia na rozwiązania informatyczne, edukację personelu, wyposażenie w sprzęt medyczny, likwidowanie barier, komfort pracy w nowoczesnym budynku – dla personelu , jak i korzyść dla pacjenta – bycie obsługiwanym w innowacyjnej, dobrze wyposażonej placówce. Przekłada się to na wysoką jakość i kompleksowość świadczonych usług, dobrą opiekę nad pacjentem od noworodka do seniora.

Dlatego też wspólnicy Przychodni LUBOMED zaplanowali w Mirsku budowę nowoczesnego budynku do którego zostanie przeniesiona filia z ulicy Betleja. Nowa lokalizacja znajduje się kilkadziesiąt metrów od starej.

Pomysł na nowoczesną i innowacyjną przychodnię z nowymi usługami zyskał uznanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działnia – Partnerstwo Izerskie oraz Urzędu Marszałkowskiego i uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstanie energooszczędny budynek z innowacyjnym źródłem ogrzewania oraz wentylacji z rekuperacją i odzyskiem ciepła. Dodatkowo planujemy budowę na dachu instalacji fotowoltaicznej, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Planowany projekt jest proekologicznym przedsięwzięciem, ponieważ prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej, m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Planowane są rozwiązania prośrodowiskowe i proklimatyczne przyczyniające się do obniżenia emisji (brak tradycyjnych pieców ze spalaniem), oszczędzania energii (oświetlenie ledowe) oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna).

Wszystko to wpłynie pozytywnie na środowisko a mieszkańcy Mirska będą mogli szczycić się jedną z najbardziej ekologicznych przychodni w Polsce.

Inwestycja w nowy budynek z dużym parkingiem oraz dostępem dla osób niepełnosprawnych, szerszy zakres usług medycznych, wprowadzenie nowoczesnego sprzętu medycznego pozwoli na wdrożenie jeszcze lepszej opieki nad naszymi pacjentami oraz wzmocni kompleksowość i ciągłość opieki nad pacjentem.

Należy też dodać, że w ramach projektu powstaną nowe miejsca pracy dla osób z grupy defaworyzowanej a także poprawi się kontakt z personelem NZOZ LUBOMED s.c. poprzez plany uruchomienia nowych kanałów dostępu oraz stworzenie nowej strony internetowej z ułatwieniami dla niepełnosprawnych.

Wspólnicy firmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED mają nadzieję, że wszystkie te działania sprawią że PRZYCHODNIA LUBOMED na dobre zakorzeni się w lokalnej społeczności oraz będzie postrzegana jako godny zaufania partner działań społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *