Radon. Czy na zdrowie?

Postanowiłem kontynuować rozpoczętą w 2017 roku akcję uświadamiania tych, którym nie jest obca troska o własne zdrowie, o zdrowie swoich dzieci, o zdrowie współmieszkańców. Na fali kampanii wyborczej trafili się tacy, którzy trywializują bardzo poważne zagrożenie. Nie wiem z jakiego powodu, czy z ignorancji, czy zaślepienia wyborami, totalnej głupoty, zwykłego hejterstwa?

Stawiać tezy o braku wpływu radonu na zdrowie ludzi w oparciu o stuletnie materiały reklamowe i propagandowe może tylko kompletny dureń.

Od ostatniej mojej publikacji upłynęło 7 lat i przez ten czas zmieniło się i postrzeganie zagrożenia i w samej gminie ktoś uznał, że problem jakiś istnieje.

W 2020 roku ukazało się „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia”. Są w tymże Rozporządzeniu w załączniku wymienione są „TERENY, NA KTÓRYCH ŚREDNIOROCZNE STĘŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE RADONU W POWIETRZU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ W ZNACZNEJ LICZBIE BUDYNKÓW MOŻE PRZEKRACZAĆ POZIOM ODNIESIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 23B USTAWY Z DNIA 29 LISTOPADA 2000 R. – PRAWO ATOMOWE”. Wśród tych terenów jest powiat lwówecki i lubański. Badania stężenia radonu są wykonywane m.in. w Lubaniu za pomocą specjalnych dozymetrów. W Mirsku temat traktuje się na poziomie wiedzy z widokówek.

Problem dostrzeżono się na poziomie Unii Europejskiej.
Polecam lekturę „DYREKTYWA RADY ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami
wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego”; KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.5.2012 r.:

Narażenie od radonu wewnątrz pomieszczeń, będącego naturalnym promieniotwórczym gazem szlachetnym wnikającym do mieszkań ze znajdującej się pod nimi gleby, ma o wiele większe znaczenie niż narażenie pochodzące od jakiegokolwiek innego źródła promieniowania. Najnowsze badania epidemiologiczne potwierdzają, że nowotwór płuc może być powodowany przez narażenie od radonu, zaś WHO2 uznaje to zagrożenie za istotny problem zdrowotny.
W 1990 r. Komisja wydała zalecenie w sprawie narażenia od radonu w
mieszkaniach. Ponieważ udowodniono, że narażenie od radonu powoduje nowotwór płuc, konieczne jest wzmocnienie w Europie strategii politycznych w zakresie łagodzenia skutków tego narażenia poprzez określenie wiążących wymogów.

Wiem z doświadczeń na FB, że takie stwierdzenia (o szkodliwości radonu) wywołują wesołość osób z wiedzą wybitnie humanistyczną (pozdrawiam B. W-S).

Wagę problemu doceniono także na szczeblu ogólnokrajowym. Polecam rządową stronę https://www.gov.pl/web/poznajradon

Może krótki cytat:

Raport Światowej Organizacji Zdrowia

Wyniki tego badania stanowią zasadniczą podstawę do oceny ryzyka zdrowotnego związanego z radonem dokonaną przez Światową Organizację Zdrowia w Genewie i opublikowaną w raporcie „WHO Handbook on Indoor Radon”. Najważniejsze wnioski z tej oceny:

  • wykazano, że radon w domach zwiększa ryzyko raka płuc;
    czas trwania i poziom narażenia na radon odgrywają rolę w ryzyku. Wszystkie oceny ryzyka dla radonu w domach opierają się na długoterminowym stężeniu radonu (średnia wartość w Bq/m3 przez około 20 do 30 lat);
  • ryzyko raka płuca wzrasta proporcjonalnie do (długotrwałego) stężenia radonu w domu, tj. podwojenie stężenia radonu podwaja ryzyko;
  • nie ma wskazania progu, poniżej którego radon byłby nieszkodliwy. Dlatego stężenie radonu powinno być zredukowane we wszystkich mieszkaniach, o ile można to osiągnąć przy rozsądnym wysiłku;
    na każde 100 Bq/m3 długotrwałego stężenia radonu ryzyko zachorowania na raka płuc wzrasta o około 16%;
  • palenie i radon wzajemnie się wzmacniają. U obecnych i byłych palaczy radon szczególnie silnie zwiększa ryzyko raka płuc. Wykazano również, że radon zwiększa ryzyko dla osób niepalących;
  • jak dotąd nie ma wiarygodnych dowodów na to, że radon w domach powoduje inne choroby niż rak płuc.

Bardzo interesujące są ciekawostki związane z radonem (https://www.gov.pl/web/poznajradon/ciekawostki2), np ta, że w XIX w. radon stosowano jako lek na wiele dolegliwości. Ale to był XIX wiek… Jak widać w mediach społecznościowych, są i dzisiaj tacy, którzy bezkrytycznie w to wierzą, nawet te swoje przekonania propagują (pozdrawiam P.C.).
Może jeszcze jeden smaczek:

„Radon był również odpowiedzialny za poważne kłopoty kobiet, które nosiły biżuterię „z recyklingu” z medycznych mikrokapsułek radonu, które były pokryte czystym złotem.
Produkty rozpadu samego radonu, nawet jeśli nie były bardzo radioaktywne, mogły być źródłem niemałej dawki na skórę, gdy były noszone przez długi czas. W latach 60. u kobiet noszących tego typu biżuterię zaobserwowano zmiany skórne, niektóre z nich okazały się wczesnym stadium raka. W co najmniej jednym przypadku zmiany były tak poważne, że uzasadniały amputację palca kobiety, która nosiła złoty pierścionek „radonowy”.”

Wracając do Gminy Mirsk – informacje o radonie w wodzie i powietrzu według wtedy dostępnej mi wiedzy zawarłem w artykułach Radon. I wiesz czym oddychasz. i Radon. I wiesz co pijesz..
Zbiegło się to w czasie z potrzebą uzyskania przez burmistrza rodzaju podkładki, że wszystko jest całkowicie dobrze i zdrowo, więc zlecono zrobić badania wody w Stacjach Uzdatniania Wody na obszarze Gminy Mirsk. Próbki pobrano i wykonano badania według protokołu, odpowiednio 28 czerwca i 30 czerwca. Sprawozdania z badań datowane są na połowę lipca lub początek września 2017 roku.

Wyniki wyszły wspaniałe !!!  Aż za bardzo…

Wskazują one, że nasza woda jest wręcz całkowicie pozbawiona radonu !!! Więcej może go być w butelkowanej wodzie mineralnej !

O interpretację tych wyników został poproszony dr Roman Farański. Zacytuję Jego odpowiedź:

„Jest błąd metodyczny w pobraniu probek przez nieakredytowane laboratorium
Próbki pobrano w czerwcu 2017, odleżały się do paxdziernika 2017 po czym oznaczano radon.
Radon, izotop 222Rn ma okres pół rozpadu 3,8 dnia, to znaczy – że po prawie 4 dniach polowa zawartego w próbce radonu zamienia się w polon.
Jeżeli próbka leżakowała prawie 5 miesięcy to po kolejnych półrozpadach – radon przestał w niej istnieć.
Ta seria blednych oznaczeń była robiona dla gmin izerskich jednoczesnie (Mirsk, Świeradów Jelenia Góra …), i wszędzie „po pdlezeniu”, radon zgodnie a prawami chemii jądrowej zdążył się przed jego oznaczeniem rozłożyć … i wyniki są, jakie są ….,
Przyszły na piśmie. Poszły do Sanepidu …, i zostały zaakceptowane …, i jest jak jest .., spokój.
Rozmawiałem w tej sprawie miesiąc temu z dr-em Demczukiem (kierownik laboratorium radiologicznego WSSE Wrocław). Jesteśmy zgodni, jak interpretować te „wyniki pomiarow”, ale na razie najmądrzej jest się wstrzymać z reakcją. Inaczej trzeba by było pozamykać ujęcia wodne w 9-ciu gminach (Leśna, Mirsk, Świeradów, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Piechowice, Jelenia Góra, Podgórzyn, Karpacz).”

Skontaktowałem się z Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Przekazałem te wyniki i prosiłem o komentarz. Komentarz był zdecydowany:

takie wyniki na tym terenie są niemożliwe !

Na moją prośbę została zbadana w Świeradowie woda z samej końcówki wodociągu w Mirsk, pobrana na północnym krańcu miasta. Nie wiem ile czasu była ona w rurach od momentu uzdatnienia w Stacji Uzdatniania Wody do czasu dokonania badania, ale wynik wynosił ok. 30 Bq/l, czyli 10 razy więcej, niż według badań dla urzędu z 2017 r.

Wnioski: najmniej przejmuje się zagrożeniem obecny burmistrz i jego poplecznicy. On po zakończeniu burmistrzowania wyjedzie z naszego miasteczka. My pozostaniemy. Czy taki ignorant wart jest miliona naszych złotych za kadencję? 

https://www.gov.pl/web/poznajradon

https://www.duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/18596,Kampania-Panstwowej-Agencji-Atomistyki-Poznaj-Radon.html

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *