Giebułtowskie opary – interpelacja senatorska

Wniosek jak wyżej w tej sprawie jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk już 3-ci miesiąc bezskutecznie „rozpatrywany”….Giebułtów, duża wieś w gminie Mirsk, powiat Lwówek, województwo dolnośląskie licząca sobie ok. 1500 mieszkańców. W okresie powojennym wiodącym przedsiębiorstwem zatrudniającym kilkaset …

czytaj dalej

Żużli smród

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości oraz podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: bip.mirsk.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk i Sołectwa…Mirsk wydaje na …

czytaj dalej

Mirszczanin kandyduje do sejmiku

Gminę Mirsk w ciągu niecałych 8 lat opuściło ok 10% młodych ludzi. Raport „Strategia Rozwoju Sudety 2030” pokazuje nam skalę tego problemu….Jako mieszkaniec gminy Mirsk dostrzegam fakt, że rejon Gór Izerskich został pozostawiony sam sobie. Brak miejsc pracy, infrastruktury, usług …

czytaj dalej

„…na krew i prochy przodków naszych…”

Jest za to nowa lista grobów do likwidacji: http://mirsk.pl/images/article/file/Groby%20-%2013_01_2016.pdf     Apel do mieszkańców gminy Mirsk. Proszę o pomoc w temacie niszczenia grobów na cmentarzach gminy Mirsk….Apeluję do mieszkańców Gminy Mirsk, aby po zapoznaniu się z tą …

czytaj dalej

Orange sięgnął Mirska

Informujemy że od 13 grudnia została uruchomiona na terenie miasta Mobilna Stacja Orange Dzięki temu Miasto i Gmina Mirsk mają bardzo dobry zasięg komórkowy sieci Orange Osoby zainteresowane polepszeniem zasięgu i przeniesieniem swojego numeru do sieci Orange mogą…

czytaj dalej

Sesja z dnia 7.02.2019

Poruszanie przez radnych haseł, że zobaczy się za 2-3 lata jest dla mnie niedopuszczalne – to są pieniądze mieszkańców Gminy Mirsk. Pani Radna poruszyła, że urzędnik wymaga asysty nie wymieniła przy jakich działaniach https://youtu.be/zJGLm4HMn8I?…Najważniejsza rzecz można oglądać sesję rady …

czytaj dalej

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Na razie w gminie Mirsk jest 5 zgłoszeń. Z jednego z nich wynika, że ćpają koło chaty burmistrza, piją w rynku i jeżdżą jak wariaci koło cmentarza.. Pozostałe 2 zgłoszenia to picie w Giebułtowie. Bezpośredni link na stronę: Mapa zagrożeń …

czytaj dalej

Po wyborach do EU – podsumowanie

Musimy zdawać sobie sprawę, że dla takich Gmin jak Mirsk ma to ogromne znacznie….Mirsk czym kierował się wyborca głosując na Panie Zalewską lub Kempę z PiS i Panią Ochojską z KE?…

czytaj dalej