herb mirska usunięty

Co z tym herbem?

Niektórzy mogą czuć się zaskoczeni zmianą widoku strony. Usunąłem herb w związku z pismem, które poniżej przedstawiam. Burmistrz uznał, że to on może decydować kto może, a kto nie używać herbu naszego miasta.

pismo_herb
Skan pisma od radcy prawnego reprezentującego burmistrza Jasińskiego.

Jak z pisma wynika Mandantka radcy prawnego, burmistrz Jasiński, wzywa do zaprzestania bezprawnego używania herbu Mirska. Ostrzegam więc tą drogą innych „używaczy” – kto wie, kiedy burmistrz będzie chciał Was też herbów pozbawić.

Nie uważam za rozsądne ze strony burmistrza blokowanie jakichkolwiek form promocji miasta. W tym przypadku sami Czytelnicy będą oceniali te działanie. Chętnie przeczytam komentarze, zwłaszcza innych „bezprawnych użytkowników” herbu Mirska, także na stronach Facebook’a.

LINK DO WYROKU W SPRAWIE ZASTRZEŻENIA HERBU PRZEZ GMINĘ

Dziękuję użytkownikowi Facebook’a za powyższy link.

Jako komentarz dodam jeszcze fragment z niedzielnej Ewangelii Mk 10, 43-44:

Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.