Wielka dolewka

Od tygodnia nocami za pomocą cystern uzupełniana jest woda w nowym ujęciu, gdyż bez takich zabiegów zabrakłoby wody w kranach. Nie dowiemy się o tym na oficjalnej stronie Mirska. Jest informacja o regeneracji zasobów, lecz zasoby te regeneruje się cysternami, 100m3 co noc, przywóz ze Lwówka, za szacunkowy koszt 20 tysięcy zł miesięcznie.

Informuje o tym w materiale z 12 października Portal Radia Wrocław.

LINK DO REPORTAŻU

Woda do studni dla mieszkańców naszej gminy pochodzi ze Świeradowa Zdroju, a użycza ją nieodpłatnie burmistrz Roland Marciniak.

Nie sposób zapomnieć, że obecna Stacja Uzdatniania Wody wraz z całą siecią wodociągowa powstała zaledwie rok temu, kosztem 6.426.310,48 zł

Pozwolę sobie zacytować przemyślenia burmistrza z czerwcowo-lipcowego numeru „Wieści Mirska” z 2014 rok, strona 2:
Wykonanie tego bardzo nowoczesnego ujęcia, spełniającego wymogi XXI wieku, zabezpieczy nasze potrzeby jeśli chodzi o ilość wody w Mirsku i w wioskach, które są podłączone do sieci wodociągowej. Daje też możliwość w przyszłości wybudowania nowych sieci w sołectwach: Krobica, Mroczkowice, Kamień, Brzeziniec, Orłowice i Karłowiec, ponieważ to ujecie jest w stanie dostarczyć wystarczającą ilość wody.
Pełna relacja z wielkiego otwarcia Stacji Uzdatniania Wody wraz z wodociągową siecią przesyłowo-rozdzielczą jest w tychże „Wieściach Mirska” na stronach 20 i 21.

Polecam lekturę tego numeru, dostępny w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie Mirska, z zakładce Administracja, prawe menu, Wieści Mirska.

Należy też pamiętać o podwyżkach wody, które dotknęły użytkowników „przemysłowych”, pralnie i myjnie. Jakość wody w kranach jest znana mieszkańcom. Wspominała o niej nawet radna Pani Elżbieta Janowska na VI sesji Rady z 23 kwietnia tego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *