Wielka dolewka

Polecam lekturę tego numeru, dostępny w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie Mirska, z zakładce Administracja, prawe menu, Wieści Mirska. Należy też pamiętać o podwyżkach wody, które dotknęły użytkowników „przemysłowych”, pralnie i myjnie….Nie sposób zapomnieć, że obecna Stacja Uzdatniania Wody …

czytaj dalej

To już półmetek – czas podsumowań połowy kadencji

Jak co Roku Burmistrz za pomocą Wieści Mirsk informuję nas o postępach w władaniu naszą Gminą. Tak więc i ja postanowiłem w podobny sposób podsumować półmetek rządów Burmistrza i jego dalekosiężnych planów. więcej o Mirsku w ,

czytaj dalej

Mirsk …. możliwości rozwoju.

Wieści Mirsk w formie elektronicznej a nie papierowej – dzisiaj większość ludzi używa internetu do zdobywania informacji. ——– Za nierealne uważam inwestycje w Kolej Izerską – gdyż będzie ona obciążeniem dla gminy i nie będzie przynosić dochodów. więcej o Mirsku …

czytaj dalej

GSM w Mirsku cd

Wcześniej zwracałem uwagę na przemyślenia burmistrza w majowym numerze „Wieści Mirska„, obecnie temat jest kontynuowany. ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu tekst zmiany studium prognoza oddziaływania na środowisko zmiana studium – uwarunkowania przyrodniczo więcej o Mirsku w

czytaj dalej

Alternatywy 4 – co ma wspólnego z naszą Gminą.

-z jednej strony trudno się z tym wnioskiem nie zgodzić gdyż Basenu brak – Burmistrz w Wieściach Mirska opisywał, jako to ciężko jest utrzymać taki obiekt, ile to pracy wymaga, aż w końcu przy akceptacji Rady Miasta i rannych przekształcił …

czytaj dalej