Burmistrz zeszedł na niziny.

Ostatnio na stronie www gminy mirska trafiłem na taką informację:

REWITALIZACJA GMINY MIRSK

http://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/56d842756fe55/

Aż mnie to zaszokowało – po dwóch kadencjach jako Burmistrz, społeczeństwo dostąpiło zaszczytu komunikacji z władzą.

I władza postanowiła zapytać ich o zdanie – to może świadczyć o dwóch rzeczach:

  1. Plan władzy na zarządzanie naszą gminą chyba nie do końca jest taki jak chcą mieszkańcy.
  2. Zasłona dymna – że niby władza prowadzi dialog ze społeczeństwem

Bardziej interesują mnie pytania, które zostały do nas skierowane:

3. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które powinny być realizowane w celu ograniczenia negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze:

Większość z tych pytań dotyczy inwestycji – jak chce Pan Burmistrz je zrealizować przy takim budżecie inwestycyjnym? Może Pan wyemitować obligacje, papiery dłużne, kredyty. Tylko jak Pan zamierza je spłacić, skoro struktura przychodów i wydatków wygląda tak, a nie inaczej. Odsyłam do felietonu na temat Budżetu
Głównym problemem w Mirsku, Panie Burmistrzu, i okolicach jest brak pracy oraz brak dialogu z lokalnymi firmami.  Jeśli Pan myśli, że zrównanie [z ziemią] ZPL spowoduje, że na terenie Gminy Mirsk pojawi się jakiś wielki inwestor, to jest Pan w błędzie. Analiza SWOT, którą zamówił Pan w widocznie pokazuje nasze możliwości.

4. Proszę wskazać 2 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych na wskazanym obszarze:
No, tutaj to jest tak nowomowa, że ręce opadają. Przecież ponoć większość z tych rzeczy Pan Burmistrz realizuje. Umarza podatki dla PRI Bazalt, strefy ekonomiczne też są, ale nikt o nich nie wie.

Gmina nie ma tworzyć miejsc pracy, Gmina ma wspierać przedsiębiorców lokalnych aby możliwe się rozwijali – a to osiąga się między innymi niskimi podatkami dla lokalnych firm.

5. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych na wskazanym obszarze:

Panie Burmistrzu socjalizm już był – rola gminy to nie kreowanie rzeczywistości nas otaczającej, ale wspomaganie jej. Jak Pan chce zwiększyć ilość mieszkań socjalnych?.
Punkt  „Rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących nowe miejsca pracy” spodobał mi się,  o ile dotyczy firm lokalnych – bo inaczej chce Pan z pieniędzy lokalnych firm sponsorować ulgi dla podmiotów np. zagranicznych. Wszyscy wiemy czym to się skończy – jeśli ulgi to takie same dla wszystkich. A tak a propo:  dlaczego w SIFZ-a nie ma pkt, że np. 30% pracowników ma być z Gminy Mirsk – takie proste a pieniądze zostają w Gminie.

6. Proszę wskazać 5 najważniejszych problemów, z którymi boryka się wskazany przez Panią/Pana obszar.

No „brawo”! Po dwóch kadencjach zauważył Pan jakiś problem! Niezły czas reakcji, To za 2 następne kadencję może się coś zmieni. Jeśli Pan nie potrafi, proponuję zapytać takich np. burmistrza Nowej Soli, jak się takie rzeczy robi lub przeczytać książkę Stefana Oleszczuka „Człowiek z kamienia”

Podsumowując: kierunek słuszny – ale pytania oderwane od rzeczywistości.

Jeśli chce Pan poznać opinie mieszkańców, proponuję zapytać młodych ludzi w szkole, co chcą robić.
Większość chce wyjechać – jaki ma Pan pomysł na to żeby zostali w naszej Gminie?

Goliat i Dawid

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *