Strategia strategię goni

Do napisania tego felietonu zmusiła mnie lektura kilku dokumentów
Strategia
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY MIRSK NA LATA 2014-2020
PROGRAM REWITALIZACJI GMINY MIRSK na lata 2016 -2023

a także felietonu  Mirskie Statystyki

Pierwsza rzecz, która mnie zastanowiła to właściwie większość powyższych strategi i programów zamówionych przez urząd jest w 90% kopią samą z siebie. Teksty o położeniu Gminy Mirsk lokalizacji, glebach itp. rzeczach są wypełniaczami tych dokumentów, ale w końcu za coś pieniądze trzeba brać. Zastawiam mnie czy zamawiający lub radni gminy czytali w ogóle dokumenty i przeanalizowali je szczególnie.

Mnie zainteresował dział z analizą SWOT i porównanie tych koncepcji oraz stopień ich wykonania. Z tego co pamiętam wcześniejsze wersje niewiele się różniły.

Pozwolę sobie wrzucić kilka faktów celu porównania oraz wnioski które zawarto w tym  dokumentach.

2014-2020
Szczególnie polecam str 66
Hasło na rozwój Gminy Mirsk

Gmina Mirsk miejscem zapewniającym wysoką jakość życia i wypoczynku poprzez stworzenie infrastruktury turystycznej oraz warunków dla rozwoju  przedsiębiorczości. Otwarta na potrzeby zmieniającego się otoczenia.

2016-2023
Dwa lata później po wyborach:

„Powyższa analiza SWOT umożliwia sformułowanie następujących głównych wniosków:

 1. Mimo atrakcyjnego położenia geograficznego oraz występujących walorów turystycznych, Gmina Mirsk nie uchodzi za teren atrakcyjny. Jest to spowodowane głównie poprzez niską estetykę gminy, niski rozwój infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury towarzyszącej. Gmina niewątpliwie nie wykorzystuje swojego potencjału turystycznego.

 2. Baza gastronomiczna i turystyczna jest słabiej rozwinięta niż w pobliskich gminach.

 3. Gminę charakteryzuje stosunkowo czyste środowisko naturalne.

 4. Jednym z głównych problemów społecznych na terenie gminy jest bezrobocie, które od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie w porównaniu do całego województwa dolnośląskiego. W ślad za bezrobociem postępuje ubożenie społeczeństwa.

 5. Cały teren gminy charakteryzuje się niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości. Gmina powinna wspierać przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w obszarze turystyki i działalności okołoturystycznych (np. gastronomia).

 6. Na terenie gminy, a przede wszystkim w centrum Mirska, następuje degradacja substancji  mieszkaniowej. Budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej charakteryzują się  niską estetyką oraz niską efektywnością energetyczną.

 7. Infrastruktura publiczna nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Należy zatem stworzyć miejsca integracji społecznej.”

W dłuższej perspektywie możemy na podstawie powyższych dokumentów, że część założeń została   zrealizowana jednak główne problem które są bolączką naszej Gminy i jej mieszkańców pozostały a jest nim „Notoryczny brak pracy”  szczególnie widać to w statystkach, które dla naszego Burmistrza są nieubłagane na 1000 osób w Mirsku pracuje 83 to jest 8,3% mieszkańców ma stałą prace. Możemy zatem przyjąć, że najczęściej są to osoby związane z budżetówką świadczy o tym struktura wydatków naszej Gminy
http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_gmin/powiat_lwowecki/gmina_mirsk.pdf
Gmina Mirsk ma 31 mln dochodów gdzie oświata i wychowanie to 36 % tej kwoty a pomoc socjalna to 21% wydatki majątkowe to 11% budżetu czyli niecałe 300 tys.

Skoro od wielu lat w analizach i opracowaniach tego typu pojawiają się te same problemy to dlaczego nasz Burmistrz i Radni skupiają się na remontach budynku Gminy?.
Tak jeszcze podsumowując w 2004 roku w strategi Burmistrz został zobligowany do „Wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001” może w końcu by się przydało to zrobić.

Przypomnę tylko listę osób biorących udział  napisaniu tej strategi w 1994 oraz 2004 r.

Lista Osób Biorących Udział w Opracowaniu i Aktualizacji Strategii

Tab. Zestawienie osób biorących udział w opracowaniu strategii rozwoju w 1999 r.

 1. Stanisław Babik
 2. Bolesław Faściszewski
 3. Henryk Grzybek
 4. Dominik Jasiński
 5. Andrzej Jasiński
 6. Stanisław Kocyła
 7. Roman Kołak
 8. Juliusz Korzeń
 9. Janusz Korzeń
 10. Urszula Kozłowska
 11. Mirosław Krakowski
 12. Krzysztof Krasicki
 13. Wojciech Kudera
 14. Aleksander Lachowicz
 15. Małgorzata Markowska
 16. Zbigniew Mądzelewski
 17. Mariusz Mendaka
 18. Łucja Mielniczyn
 19. Beata Nowicka
 20. Elżbieta Okulowska
 21. Alicja Perzyńska
 22. Mirosław Pietraszek
 23. Piotr Rogala
 24. Aleksander Rosik
 25. Zofia Sautycz
 26. Kazimierz Synowiec
 27. Andrzej Szatanik
 28. Robert Szuman
 29. Danuta Urbaniak
 30. Jan Wiśniewski
 31. Stanisław Wojciechowski
 32. Edward Wojtkiewicz
 33. Andrzej Woźniak

Tab. Zestawienie osób biorących udział w aktualizacji strategii rozwoju w 2004 r.

 1. Domin Andrzej
 2. Janus Alicja
 3. Jasiński Andrzej
 4. Faściszewski Bolesław
 5. Krasicka Małgorzata
 6. Ławnikowska Danuta
 7. Łoda Dariusz
 8. Markiewicz Wojciech
 9. Nowicki Bogdan
 10. Nowik Tadeusz
 11. Pietraszek Mirosław
 12. Piotrowska Krystyna
 13. Przybylski Tadeusz
 14. Puchalski Zbigniew
 15. Rega Roman
 16. Roskowiński Lucjan
 17. Sadocha Helena
 18. Szczepańczyk Jolanta
 19. Tartak – Kałuża Sylwia
 20. Terlecka Aniela
 21. Tomczuk Józefa
 22. Wojciechowicz Lech
 23. Wojciechowski Stanisław
 24. Woźniak Andrzej
 25. Zaliwski Jan

Nasz obecny Burmistrz wie o problemach naszej Gminy od 1999 roku, a dla przypomnienia: mamy 2016, czyli 17 lat już minęło.
Dla przyszłych wyborców większość z tych osób dalej decyduje o kierunku rozwoju naszego Miast i Gminy. I od 1999 roku do dzisiaj udało się wybudować GeoPark i zburzyć 3 zakłady pracy.
Ludzie mają krótką pamięć mam nadzieje, że ten felieton niektórym przypomni co nam obiecali a co dostaliśmy.

Zacznijmy patrzeć Radnym i Burmistrzowi za co biorą pieniądze.

Dawid i Goliat