Giebułtowskie opary cd cd

Doświadczenie życiowe, dobra wola urzędów administracji samorządowej (Burmistrz MiG Mirsk), administracji państwowej (WIOŚ Jelenia Góra), a przede wszystkim zdrowy rozsądek rokują pozytywne załatwienie tej sprawy….., WIOŚ Jelenia Góra informuje Burmistrza o lustracji stanowisk składowania nielegalnych odpadów w Giebułtowie …

czytaj dalej

Giebułtowskie opary – interpelacja senatorska

Kopię pisma/wniosku do Burmistrza skierowano do wiadomości WIOŚ Jelenia Góra oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lwówku Śląskim….Instytucje ustawowo zobowiązane do monitorowania środowiska i nadzoru wykluczającego potencjalną katastrofę ekologiczną – z zatruciem benzo-a-pirenem ludzi i zwierząt (WIOŚ Jelenia Góra

czytaj dalej

Żużli smród

) w Jeleniej Górze….Czy burmistrz, urzędnicy gminni, WIOŚ Jelenia Góra wyciągnęli jakieś wnioski z tych zdarzeń? Pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi i do przemyślenia mieszkańcom naszej gminy. więcej o Mirsku w

czytaj dalej